Τραυματικές βλάβες

Οι τραυματικές βλάβες στα δόντια μπορεί να προκαλέσουν από ήπια φλεγμονή με ευαισθησία έως νέκρωση και δημιουργία αποστήματος. Απλά κατάγματα μύλης που δεν έχουν επηρεάσει τον πολφό ή τη ρίζα διορθώνονται με σφραγίσματα. Εάν όμως έχει επηρεαστεί ο πολφός ή η ρίζα τότε επιβάλλεται ενδοδοντική θεραπεία ή εξαγωγή ανάλογα με τη σοβαρότητα του τραύματος.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε παιδιά κάτω των 12 ετών διότι τα δόντια βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση μετά από κάποιο τραύμα κρίνεται απαραίτητη η επίσκεψη σε οδοντίατρο.

Τραυματικές βλάβες

zachou-endodontics.gr