Πληροφορίες για
οδοντιάτρους

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στο ιατρείο αντιμετωπίζονται αποκλειστικά περιστατικά Ενδοδοντίας. Έχει εξοπλιστεί με όλα τα σύγχρονα απαραίτητα τεχνικά μέσα (οπτικό μικροσκόπιο, σύστημα υπερήχων, σύστημα θερμής γουταπέρκας, μηχανοκίνητο σύστημα, εντοπιστής μήκους) ώστε να προσφέρονται στους ασθενείς υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.

Η ύπαρξη παραπεμπτικού σημειώματος με κάθε ασθενή θεωρείται απαραίτητη ώστε να αποφεύγονται τυχόν καθυστερήσεις στις θεραπείες. Επίσης, η αφαίρεση υπάρχουσας προσθετικής αποκατάστασης γίνεται από το συνάδελφο γενικό οδοντίατρο ενώ την αφαίρεση αξόνων την αναλαμβάνουμε εμείς.

Με το πέρας κάθε θεραπείας αποστέλλεται είτε εκτυπωμένο είτε με email πλήρες ακτινογραφικό υλικό και ιστορικό με τις λεπτομέρειες της θεραπείας που είναι απαραίτητες για την προσθετική αποκατάσταση, όπως μήκος εργασίας, MAF και προσωρινό υλικό έμφραξης. Αναλύονται επίσης, τυχόν συμβάματα ή δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν κατά τη θεραπεία.

Κάθε συνάδελφος είναι ευπρόσδεκτος να επικοινωνήσει για αξιολόγηση και συζήτηση οποιουδήποτε περιστατικού ανεξάρτητα εάν θα το παραπέμψει ή όχι.

Με εκτίμηση,

zachou-endodontics.gr