ιατρός

Πληροφορίες για
ασθενείς

Πρώτη επίσκεψη – Αξιολόγηση του περιστατικού

Σημαντικό κομμάτι της Ενδοδοντικής Θεραπείας είναι η πλήρης αξιολόγηση κάθε περιστατικού έπειτα από ακτινογραφική και κλινική εξέταση. Λαμβάνοντας υπόψη τα ακτινογραφικά ευρήματα, τα κλινικά σημεία και συμπτώματα καθώς και το ιατρικό και οδοντιατρικό ιστορικό καταλήγουμε στη διάγνωση και στο κατάλληλο σχέδιο θεραπείας αναλύοντας σε κάθε ασθενή πλήρως τη διαδικασία, το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει, τις πιθανές δυσκολίες και την τελική πρόγνωση του δοντιού. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης ο ασθενής ενθαρρύνεται να εκφράσει όλες τις απορίες του σχετικά με τη θεραπεία, με στόχο να αισθάνεται άνετα κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Τελευταία επίσκεψη

Εάν ο ασθενής το επιθυμεί εκτυπώνεται και του παραδίδεται ένα πλήρες ιστορικό με τις ακτινογραφίες και τις λεπτομέρειες της θεραπείας κάθε περιστατικού. Σε κάθε περίπτωση αποστέλλεται το ίδιο ιστορικό και στον παραπεποντα οδοντίατρο. Τα αρχεία αποθηκεύονται στο προσωπικό αρχείο του ασθενούς και είναι διαθέσιμα κάθε στιγμή.

Στο ιατρείο υπάρχει δυνατότητα συναλλαγής με κάρτα. (σύστημα POS)

zachou-endodontics.gr