Οι υπηρεσίες
του ιατρείου

To άριστα εξοπλισμένο ιατρείο προσφέρει στους ασθενείς υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.


ΕΝΔΟΔΟΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ


ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΥΚΑΝΣΗ


EΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ


ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ


ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ

zachou-endodontics.gr