Διάγνωση καταγμάτων

Με τον όρο κάταγμα εννοούμε το σπάσιμο – ράγισμα του δοντιού, το οποίο ανάλογα με τη σοβαρότητα εντοπίζεται είτε στη μύλη των δοντιών είτε στη ρίζα τους ή μπορεί να επεκτείνεται από τη μύλη έως τη ρίζα.

Κατάγματα – ρωγμές εντοπίζονται, κυρίως, σε απονευρωμένα δόντια χωρίς θήκη ή με κακότεχνους ενδορριζικούς άξονες, δόντια με εκταταμένη τερηδόνα που έχει αδυνατίσει τα τοιχώματα και με μεγάλα σφραγίσματα, σε τραυματικές βλάβες δοντιών από πτώση ή κάποιο χτύπημα και μεγάλες προσθετικές εργασίες (γέφυρες) που στηρίζοντα σε μικρό αριθμό δοντιών. Τα τελευταία χρόνια, όμως, έχουν αυξηθεί τα κατάγματα – ρωγμές σε άθικτα-ζωντανά δόντια, γεγονός που οφείλεται στο σύγχρονο τρόπο ζωής και την αύξηση του stress.

Το κάταγμα μπορεί να είναι επώδυνο, κυρίως, κατά τη διάρκεια της μάσησης λόγω της μετακίνησης των κατεαγότων τμημάτων του δοντιού. Ο πόνος κυμαίνεται από απλή ευαισθησία έως έντονος οξύς στιγμαίος πόνος ανάλογα με την έκταση του κατάγματος.

Σε ζωντανά δόντια εάν το κάταγμα αφεθεί είναι δυνατόν να προκαλέσει μη αντιστρεπτή φλεγμονή έως και νέκρωση του πολφού λόγω της μικροδιείσδυσης των μικροβίων. Σε ήδη απονευρωμένα δόντια προκαλεί συνήθως φλεγμονή στους περιβάλλοντες ιστούς με εντοπισμένη απώλεια οστικής στήριξης, συρίγγιο και απόστημα.

Τραυματικές βλάβες δοντιών

Η διάγνωση των καταγμάτων στη μύλη των δοντιών συνήθως είναι εύκολη καθώς είτε λείπει κάποιο κομμάτι δοντιού ή κουνιέται το σπασμένο τμήμα. Η θεραπεία έγκειται στην αποκατάσταση με σφράγισμα ή στεφάνη(θήκη).

Η διάγνωση των καταγμάτων μύλης –ρίζας και ρίζας είναι πιο δύσκολη αφού σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις (πλήρης αποχωρισμός των τμημάτων) μπορεί να φανούν σε ακτινογραφίες ή σε αξονικές τομογραφίες (cone beam computed tomography-cbct). Η διάγνωση τίθεται, κυρίως, από την κλινική εικόνα και συμπτωματολογία. Η επιβεβαίωση της διάγνωσης γίνεται είτε με χειρουργική διερεύνηση είτε με συντηρητική διάνοιξη του δοντιού και παρατήρηση του εσωτερικού του δοντιού με το οπτικό μικροσκόπιο. Η θεραπεία σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η εκτομή της ρίζας σε πολύρριζα εάν είναι εφικτή και η εξαγωγή στα μονόριζα.

zachou-endodontics.gr